Humanex, onderdeel van Twynstra Gudde, is opgericht in 2017. Humanex, creëert inzicht in mensen, markten en de mogelijkheden van data en nieuwe technologie en vertaalt dat naar baanbrekende ideeën en businessmodellen. Sinds kort zet Humanex de BravoApp in op hun website om bezoekers snel inzicht te geven in het innovatievermogen van hun bedrijf.

Leads en meer online interactie

Tom Gouman, mede-oprichter van Humanex: “Naast het ontwikkelen van customer experience helpen wij organisaties om meer rendement te halen uit corporate innovatie. Om het innovatievermogen van onze opdrachtgevers inzichtelijk te maken hebben we een scan ontwikkeld. Een korte variant hiervan wilde ik graag aanbieden op onze website. Enerzijds voor meer interactie en anderzijds voor meer leads.”

Omdat Bravo het beste aansloot bij hun wensen besloot Humanex te kiezen voor de BravoApp. “Voor ons was het van belang dat we onze eigen scan konden gebruiken. Daarnaast hadden we specifieke wensen ten aanzien van de vragenlijsten en de klantrapportage. Op alle drie de punten konden we met de BravoApp uit de voeten”, aldus Tom Gouman.

Claim de expertrol

De BravoApp is een slimme tool voor het samenstellen en presenteren van online vragenlijsten, quick-scans en tests. De websitebezoeker beantwoordt een aantal vragen, laat zijn e-mailadres achter en krijgt een automatisch gegenereerd rapport waar hij direct iets mee kan. Door op je website gebruik te maken van de BravoApp spoor je niet alleen leads aan om contact op te nemen het stelt je ook in staat om zelf eenvoudiger prospects te benaderen. Daarnaast laat je met de online vragenlijst zien dat je weet waar je over praat. Je kunt dus makkelijker de expertrol te claimen. Tom Gouman: “We sturen mensen die de online innovatiescan hebben ingevuld na verloop van tijd een e-mail met de vraag wat ze van de scan vonden en of die aansloot bij hun behoefte. Met de scan en de rapportage geef je websitebezoekers iets in handen en daarop krijgen we positieve feedback. Bovendien merken we dat mensen meer tijd nemen om met ons in gesprek te gaan.”

“We kunnen concreet in gesprek gaan met prospects”

Waardevolle klantinformatie

Humanex is eind 2018 gestart met het gebruik van de innovatiescan. Tom Gouman: “We hebben de scan nu drie maanden online staan. Die periode is te kort om concrete resultaten te noemen als het gaat om leads. Toch zijn we tevreden omdat het ons waardevolle informatie opgeleverd van ‘spontane’ websitebezoekers. Ook prospects die via andere kanalen binnenkomen wijzen we op de scan omdat we goede informatie boven tafel krijgen om het gesprek aan te gaan.”

In deze korte periode levert de innovatiescan Humanex dus al het nodige op. “Voor de langere termijn zie ik overigens nog wel meer kansen dan alleen het genereren van leads”, vervolgt Gouman enthousiast. “We kunnen de gegevens uit de scan in de toekomst ook gebruiken als benchmark om organisaties op identieke wijze te vergelijken en uitspraken te doen over het gemiddelde innovatievermogen in branches.”